L1
Titulní strana
česky

 

 

 


Vstupné pro skupiny dětí a studentů

 

Vstupné za osobu
Vstupné skupiny - dětské nad 20 dětí (děti od 3 let do 15 let)  20,- Kč
Vstupné skupiny - dospělí nad 20 osob 40,- Kč
Doprovod - učitel zdarma
   
Parkovné autobusy zdarma

Vstupenka je za osobu, není-li uvedeno jinak.
Změna cen vyhrazena.

Zakoupením vstupenky, stejně tak i vstupem do areálu GP vyjadřuje držitel vstupenky souhlas s Provozním řádem GP a zavazuje se jej dodržovat. Držitel vstupenky je povinen nosit vstupenku u sebe po celou dobu pobytu v GP a na požádání pracovníka GP ji předložit ke kontrole. Vstup do GP je na vlastní riziko držitele vstupenky. Zaplacené vstupné se nevrací. Držitel vstupenky souhlasí s bezplatným využitím svého obrazu nebo podobizny pro jakékoliv komerční či propagační účely bez dalšího upozornění. Není povoleno pořizovat jakékoliv záznamy pro komerční účely. Vstupenka je cenina a její padělání či pozměňování je zakázáno. Po opuštění areálu GP je vstupenka neplatná a rovněž bez jejího rohu.