L1
Titulní strana
česky

 

 

 


Ceny vstupného pro rok 2019

CENÍK VSTUPNÉHO

Přehled vstupného
Dospělí 50,- Kč
Studenti, důchodci (nad 65 let) 40,- Kč
Pes 50,- Kč
Dospělí ZTP** 40,- Kč
Děti od 3 let (nad 100 cm) do 15 let 20,- Kč
Děti do 3 let (do 100 cm) + děti ZTP** zdarma
   
   
Parkovné  
osobní automobily zdarma
autobusy zdarma
   


V areálu Garden park jsou přírodní cesty, proto doporučujeme turistickou obuv!

Zakoupením vstupenky, stejně tak i vstupem do areálu GP vyjadřuje držitel vstupenky souhlas s Provozním řádem GP a zavazuje se jej dodržovat. Držitel vstupenky je povinen nosit vstupenku u sebe po celou dobu pobytu v GP a na požádání pracovníka GP ji předložit ke kontrole. Vstup do parku je na vlastní riziko. Zaplacené vstupné se nevrací. Držitel vstupenky souhlasí s bezplatným využitím svého obrazu nebo podobizny pro jakékoliv komerční či propagační účely bez dalšího upozornění. Není povoleno pořizovat jakékoliv záznamy pro komerční účely. Vstupenka je cenina a její padělání či pozměňování je zakázáno. Po opuštění areálu GP je vstupenka neplatná a rovněž bez jejího rohu.

** Doprovod dospělých nebo dětí s průkazkou ZTP má vstup volný.